SAP2000 สำหรับผู้เริ่มต้น (beginner)

คุณจะเชื่อไหม? ถ้าผมจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์และคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม คุณก็สามารถใช้งาน SAP2000 ได้ เพียงแต่คุณพี่พื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง

รายละเอียดคอร์สเรียน

คุณจะเชื่อไหม? ถ้าผมจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์และคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม คุณก็สามารถใช้งาน SAP2000 ได้ เพียงแต่คุณพี่พื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง


ในปัจจุบันวิศวกรออกแบบโครงสร้างส่วนใหญ่ ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับการคำนวณ หาค่าแรงต่าง ๆ อาทิ ค่าโมเมนต์จากน้ำหนัก (Moment) ค่าโมเมนต์จากการบิด (Torsion) ค่าแรงเฉือน (Shear force) แรงกระทำต่อชิ้นส่วน และจุดต่อ (Member and Join force) การโยกตัว (Deformed shape) การโก่งตัว (Deflection) หรือ การออกแบบจัดทำรายการคำนวณ ทำให้วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ประหยัดเวลา เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถ

ปฏิเสธการนำโปรแกรมมาช่วยสำหรับการออกแบบโครงสร้างในปัจจุบันได้ ทำให้วิศวกรต้องปรับตัว เรียนรู้ และนี่เป็นสิ่งที่ผมจะสอนในคอร์สนี้ครับ 


เนื้อหาในคอร์สนี้

EP 1 แนะนำหน้าต่าง-เครื่องมือ14 นาที

EP 2 Grid Line13 นาที

EP 3 Material Property15 นาที

EP 4 Draw Beam16 นาที

EP 5 Draw Column16 นาที

EP 6 Analysis and Design7 นาที

เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

SAP2000 สำหรับผู้เริ่มต้น (beginner)

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง