หนังสือ SUTStructor

หนังสือคู่มือการใช้งาน SUTStructor เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก และสามารถใช้งานโปรแกรม SUTStructor ขั้นพื้นฐานได้ โดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ -โครงสร้าง -โครงข้อแข็ง -โครงข้อหมุนสองมิติอย่างง่าย โดยโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย นายอลงกรณ์ ละม่อม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างจริงได้ ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรมนี้เป็นจํานวนมาก ทั้งด้านการวิเคราะห์โครงสร้างจริงและใช้ในการเรียนการสอน โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับทุก windows อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน

รายละเอียดคอร์สเรียน


สินค้าหมด


เนื้อหาโดยสังเขป ใใใใใ

หนังสือคู่มือการใช้งาน SUTStructor เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมการให้บริการวิชาการของ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องการให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก และนำความสามารถของโปรแกรม SUTStructor ไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ในรูปแบบ 2 มิติ และประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำรายการคำนวณของวิศวกร โดยประกอบด้วย โครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างคอนกรีต, โครงข้อแข็ง , โครงข้อหมุนสองมิติอย่างง่าย โดยโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย นายอลงกรณ์ ละม่อม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้น พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างจริงได้ ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรมนี้เป็นจํานวนมากทั้งด้านการวิเคราะห์โครงสร้างจริงและใช้ในการเรียนการสอน โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับทุก windows อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน


สารบัญ ใใใใใใ

1 แนะนำโปรแกรม SUT Structor 

1.1. ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม

1.2. ส่วนประกอบของโปรแกรม

1.3. ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

1.5 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม


2 ฟังก์ชันพื้นฐาน

2.1. การ Input Member การสร้างโครงสร้าง

2.2. การกำหนด Unit และ Grid

2.3.Input Joint and Support

2.4 Displacment การเปลี่ยนตำแหน่ง

2.5 Member Properties การกำหนดวัสดุ

2.6 Input Load การใส้น้ำหนักบรรทุก

2.7 Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง

2.8 Node Displacement

2.9 Design Envelop

2.10 Wizard


3 การสร้างและวิเคราะห์โครงสร้าง

3.1. ตัวอย่างโครงสร้างแบบ Beam

3.2. ตัวอย่างโครงสร้างแบบ Frame

3.3. ตัวอย่างโครงสร้างแบบ Truss

3.4. แบบฝึกหัด


4 การประยุกต์ใช้ SUTStructor ในงานวิศวกรรม

4.1. การสร้างและวิเคราะห์โครงสร้างซับซ้อน

4.2. การทำรายการคำนวณโครงสร้าง

4.3. ตัวอย่างการทำงานจริงของวิศวกร


รายละเอียดหนังสือ ใใใใใ

ISBN : - ปกอ่อน

จำนวนหน้า : 130

ขนาด : A4

น้ำหนัก : 140 กรัม

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : 80 แกรม

เดือนปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 2 มีนาคม 2564

เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

หนังสือ SUTStructor

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

230

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง