ออกแบบบ้านประหยัดพลัง BEC+SAP2000

การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ด้วยโปรแกรม BEC และออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 ได้จัดทำเผยแพร่ฟรี ตามโครงการ Upskill-ReSkill ของ ศูนย์วิจัย SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ หน.สาขาวิศวกรรมโยธาและSIECON

รายละเอียดคอร์สเรียน

ลงทะเบียนเรียนฟรี ดูวีดีโอการสอน และ Download E-Book : หนังสือการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและโครงสร้าง SAP2000 ฟรี


ภาระกิจการให้บริการวิชาการของ ศูนย์วิจัย SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา และ SIE-CON ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้ความรู้ กับบุคคลภายนอก นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในการเข้าถึงองค์ความรู้ ได้ง่านทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ Plat form ใหม่ที่ศูนย์วิจัย SIE-CON จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนแบบไร้พร้อมแดน และการ Upskill-ReSkill ในทุกมิติ ช่วยเหลือสังคมแบบยั่งยืนเกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

ออกแบบบ้านประหยัดพลัง BEC+SAP2000

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น
Profile

Mr. Mr. Hanny Chandra

ออกแบบบ้านประหยัดพลัง BEC+SAP2000

Ph.D. Candidate in Civil Engineering,Suranaree University of Technology

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง