วิศวกรรมโครงสร้างจาก CSI ETABS สู่ BIM

วิศวกรรมโครงสร้างจาก CSI ETABS สู่ BIM

รายละเอียดคอร์สเรียน

BIM (บิม) หรือเรียกเต็ม ๆ ได้ ก็คือ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการก่อสร้าง

ที่สามารถครอบคลุม เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง

ซึ่งตัว BIM (บิม) ที่กล่าวข้างต้นนั้น จะเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่าง ๆ

ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำอย่างน้อยหนึ่งแบบจำลองแบบดิจิทัล

อย่างการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวนโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร


BIM จะเข้ามาช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น และถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ระหว่างสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาและคนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งยังทำให้การถอดแบบข้อมูลต่าง ๆ ของอาคาร ทำเป็นเอกสารรายงานง่ายขึ้น


ในคอร์สนี้ผมจะมาสอนการนำโปรแกรม ETAB ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี BIM

เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

วิศวกรรมโครงสร้างจาก CSI ETABS สู่ BIM

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง