หนังสือโปรแกรมการออกแบบโครงสร้าง ETABS (BIM+ETABS)

หนังสือการสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้าง ด้วย ETABS ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบต้านแผ่นดินไหวฯ พ.ศ.2564

รายละเอียดคอร์สเรียน

1.เรื่อง การสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้าง ด้วย ETABS ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบต้านแผ่นดินไหวฯ พ.ศ.2564

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน  -

4. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

5. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

6. เนื้อหาโดยสังเขป

         CSI ETABS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ได้ตามมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานสากล ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา แบบสอนปฏิบัติการ Step by Step มาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย อาทิ เทคนิคในการจำลองโครงสร้างแบบต่าง ๆ , เทคนิคการวาดแบบจำลอง , เทคนิคการนำเข้าไฟล์ , การสร้างแบบจำลอง 7 ชั้น , การกำหนดแรงลม-แรงแผ่นดินไหว , การสร้าง Grid Line และอื่น ๆ กว่า 15 Work Shop

7.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI ETABS V20 , File work shop ประกอบการเรียน

8.หนังสือใช้ประกอบการสอน ฟรี  หนังสือ “การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วยโปรแกรม ETABS (BIM+ETABS) ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง (BIM) นำมาเชื่อมต่อกับการออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐานต่าง ๆ สำหรับอาคารสูงต้านทานแรงลม-แรงแผ่นดินไหว และแบบฝึกปฏิบัติ (Work shop) พร้อมมี file work shop ให้ download free แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยโปรแกรม CSI ETABS ผู้เขียนได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลลัพธ์การวิเคราะห์-ออกแบบจากโปรแกรมและการคำนวณมือ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น


สารบัญ ใใใ ใใใใใ

1 ระบบแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM) และการใช้โปรแกรม ETABS

1.1. ขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร

1.2. เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) กับ CSI ETABS

1.3. แนะนำการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างของค่าย CSI

1.4. หลักการใช้โปรแกรมด้าน Finite Element Method (FEM) ของ CSI ETABS

1.5. รู้จักส่วนประกอบหน้าต่าง โปรแกรม CSI ETABS ที่สำคัญ


2. สร้างแบบจำลองโครงสร้าง ระบบ 2 มิติ (R.C. Hibbeler)

2.1. การวิเคราะห์โครงสร้างหลังคาแบบถัก (Roof Truss) ใน ETABS

2.2. การวิเคราะห์โครงสร้างคาน (Frame) ใน ETABS


3. ระบบกริด (Grid Line)

3.1. การนำเข้า Grid Line จาก Auto Cad (อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น)

3.2. การสร้าง Gird Line ด้วยตนเอง

3.3. การสร้าง Gird Line อ้างอิง


4. การสร้างโมเดลและน้ำหนักบรรทุก (Model)

4.1. เริ่มต้นกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในโปรแกรม ETABS

4.2. เครื่องมือในการวาดแบบจำลองใน ETABS (Frame, Area, Wall)

4.3. แบบจำลองโครงสร้างอาคารโรงแรม 7 ชั้น

4.4. การกำหนดน้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) และบรรทุกจร (Live Load)


5. แรงลมและแผ่นดินไหว (Wind Load and Earthquake)

5.1. แรงลม (Wind Load)

5.2. แรงแผ่นดินไหว (Earthquake)


6. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง (Analyze and Design)

6.1. การกำหนดพฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้าง

6.2. การแสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้าง

6.3. การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง


รายละเอียดหนังสือ ใใใ

ชื่อผู้แต่ง ดร.อภัย ชาภิรมย์ ศูนย์วิจัยฯ SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา

ISBN : 978-616-588-869-1 ปกอ่อน

จำนวนหน้า : 177 หน้า

ขนาด : B5

น้ำหนัก : 1.5 กรัม

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : 80 แกรม

เดือนปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

หนังสือโปรแกรมการออกแบบโครงสร้าง ETABS (BIM+ETABS)

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

350

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง