หนังสือโปรแกรมออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000

หนังสือการใช้งานโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วย SAP2000 ฟรีไฟล์ workshop

รายละเอียดคอร์สเรียน

1.เรื่อง การใช้งานโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างด้วย SAP2000

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน  -

4. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

5. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

6. เนื้อหาโดยสังเขป

         CSI SAP2000 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างทั่วไป อาทิ เหล็กรีดร้อน-รีดเย็น บ้านพักอาศัย โกดังสินค้า โครงสร้างเหล็ก PEB แ ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ได้ตามมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานสากล ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา แบบสอนปฏิบัติการ Step by Step มาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย อาทิ เทคนิคในการจำลองโครงสร้างแบบต่าง ๆ , เทคนิคการวาดแบบจำลอง , เทคนิคการนำเข้าไฟล์ , การสร้างแบบจำลอง PEB , การสร้างแบบจำลองหลังคาโค้ง และอื่น ๆ กว่า 17 Work Shop

7.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI SAP2000 V23 , File work shop ประกอบการเรียน

8.หนังสือใช้ประกอบการสอน ฟรี  หนังสือ “การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วยโปรแกรม SAP2000” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง (BIM) นำมาเชื่อมต่อกับการออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐานต่าง ๆ สำหรับอาคารสูงต้านทานแรงลม-แรงแผ่นดินไหว และแบบฝึกปฏิบัติ (Work shop) พร้อมมี file work shop ให้ download free แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยโปรแกรม CSI SAP2000 ผู้เขียนได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลลัพธ์การวิเคราะห์-ออกแบบจากโปรแกรมและการคำนวณมือ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น เนื้อหาในหนังสือ SAP2000 เป็นการนำเสนอในรูปแบบของ ทฤษฎีและปฎิบัติการ (Work shop) ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาทิ องค์อาคาร สะพานแขวน ถังน้ำใต้ดิน โดยผู้เขียนได้ใช้คำอธิบายที่ ทำให้ผู้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายโดยได้อธิบายการใช้โปรแกรมแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และ มีตัวอย่าง file จริง ที่ผู้เขียนได้แนบมาด้วย โดยผู้อ่าน Scan QR Code ตรงหน้าปก แล้ว Download File ได้ทันที่ พร้อมกับผู้เขียน ได้รวบรวมเทคนิคการใช้การจำลองการวาด การคำนวณจากโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบกับรายการคำนวณมือ ต่างๆ และประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบโครงสร้าง มาผสมผสานทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปเป็นแนวทางประกอบวิชาชีพได้ 


สารบัญ ใใใ ใใใใใ

1. แนะนำโปรแกรม CSI SAP2000

1.1. โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างค่าย CSI

1.2. หลักการใช้โปรแกรมด้าน Finite Element Method (FEM) ของ SAP2000

1.3. การเริ่มเปิด-ปิด โปรแกรม SAP2000

1.4. รู้จักส่วนประกอบหน้าต่าง โปรแกรม SAP2000


2.การจำลองโครงสร้างระบบ 2-3 มิติ

2.1. การวาดแบบจำลอง 2 มิติ ใน SAP2000

2.2. การวาดแบบจำลอง 3 มิติ ใน SAP2000


3. เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง 3 มิติ

3.1. เริ่มต้นกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในโปรแกรม SAP2000

3.2. เครื่องมือในการวาดแบบจำลองใน SAP2000

3.3. การจำลองอาคารโกดังสินค้า โครงหลังคาโค้งแบบถัก (Truss)

3.4. การจำลองอาคารโกดังสินค้า PEB

3.5. การจำลองบ้านพักอาศัย 2 ชั้น “ Nordic House Style”


4. การใส่น้ำหนักบรรทุกและแรงลม 101

4.1. การกำหนด Load Patterns, Load Case, Load Combination , Env

4.2. การกำหนดน้ำหนักบรรทุกหรือแรงกระทำ ต่อชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ

4.3. การกำหนดแรงลมตาม มยผ.1311-50


5. การวิเคราะห์โครงสร้างและจัดทำรายงาน

5.1. การตรวจสอบรายงานผลวิเคราะห์โครงสร้างที่จำลอง

5.2. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลโดยใช้ Excel


6. การออกแบบโครงสร้างและจัดทำรายงาน

6.1. การตรวจสอบรายงานผลการออกแบบโครงสร้าง

6.2. การจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง


รายละเอียดหนังสือ ใใใ

ชื่อผู้แต่ง ดร.อภัย ชาภิรมย์ ศูนย์วิจัยฯ SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา

ISBN : 978-974-533-766-4 ปกอ่อน

จำนวนหน้า : 168 หน้า

ขนาด : B5

น้ำหนัก : 1.5 กรัม

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : 80 แกรม

เดือนปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 25 มีนาคม 2565


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

หนังสือโปรแกรมออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

350

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง