หนังสือโปรแกรมออกแบบโครงสร้างด้วย SAFE2020

การใช้งานโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วย SAFE 2020

รายละเอียดคอร์สเรียน

หนังสือ “การใช้งานโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วย SAFE” 

ราคาพิเศษเพียง 350 บาท! 


เนื้อหาโดยสังเขป ใใใใ

หนังสือ “การใช้งานโปรแกรมออกแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วย CSI SAFE ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้าง เฉพาะด้านของโปรแกรมตระกลู CSI ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ พื้นสองทาง , พื้น Post tension , ฐานรากเสาเข็ม และฐานรากแผ่ เป็นต้น พร้อมกับเนื้อหาที่นำ เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง (BIM) และการนำเข้า Model จาก EATSB+SAP200 นำมาเชื่อมต่อกับการใช้โปรแกรมด้วย เนื้อหาภายในเล่ม จะมีแบบฝึกปฏิบัติ (Work shop) แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ทำความเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับ นักศึกษาวิศวะ วิศวกร หรือ ผู้ที่สนใจ  พร้อมมี file work shop ใช้งานจริงให้ download freeสารบัญ ใใใ ใใใใใ

บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม CSI SAFE                                                      

      1.1   รู้จักโปรแกรมเบื้องต้นและการทำงานร่วมของ CSI

        1.2   การเริ่มต้นการสร้างแบบจำลอง

               1.2.1 รู้จักส่วนประกอบหน้าต่าง

               1.2.2 การกำหนดเส้นกริด

        1.3  การกำหนดค่าเบื้องต้นสำหรับการสร้างแบบจำลอง

               1.3.1 การกำหนดวัสดุ

               1.3.2 การกำหนดหน้าตัด คานและพื้น-ฐานราก

               1.3.3 การกำหนดหน้าตัด เสา พื้นที่หน้าตัดเหล็กและลวดเหล็ก

               1.3.4 การกำหนดโมดูลัสการต้านทานกำลังแบกทานของชั้นดิน

 1.4   การกำหนด Load Patterns, Load Case และ Load Combo


บทที่ 2 การใช้เครื่องมือและการวาดแบบจำลอง                                         

        2.1    การแนะนำการใช้เครื่องมือของโปรแกรม    

        2.2    เทคนิคการวาด Frame , Node และนำ File เข้าจาก SAP2000

        2.3   เทคนิคการวาด Slab และ Area

        2.4    เทคนิคการวาด Strips


บทที่ 3 การนำโมเดลจาก ETABS+SAP และน้ำหนักบรรทุก                         

        3.1   เทคนิคการนำเข้า Model จาก ETABS+SAP

               3.1.1 การนำเข้าพื้น จาก ETABS

               3.1.2 การนำเข้าฐานราก จาก SAP   

        3.2   น้ำหนักบรรทุก 

               3.2.1 Load Patterns, Load Case, Load Combination

               3.2.2 การกำหนดและเทคนิคการใส่น้ำหนักใน SAFE     

                            

บทที่ 4.การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบ                                               

       4.1  การวิเคราะห์โครงสร้าง (Analyze)

               4.1.1 เทคนิคการแบ่งตาข่ายพื้น (Mesh)

               4.1.2 เทคนิคการเจาะช่องเปิด (Open Area)

               4.1.3 เทคนิคการกำหนดพฤติกรรมของคาน  

               4.1.4 การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์แบบกราฟิกและตาราง                 

4.2    การออกแบบ (Design) และจัดทำรายการคำนวณ (Report)

               4.2.1 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design Concrete)

               4.2.2 การตรวจสอบค่าแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ (Punching Shear) และ รายการคำนวณ          

                                                                 

บทที่ 5 การออกแบบพื้น Two-Way และ Post Tension                

       5.1  ออกแบบพื้นระเบียงยืน (One way slab) บ้านพักอาศัย  

        5.2   ออกแบบพื้น (Two way slab) วางถังน้ำ อาคารพักอาศัยรวม 

        5.3   ออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Posttension) โรงแรม 7 ชั้น 


บทที่ 6 การออกแบบฐานรากแบบแผ่และเสาเข็ม                        

      6.1    ออกแบบฐานรากแบบแผ่ (Spread Footing) บ้านพักอาศัย 

      6.2    ออกแบบฐานรากเสาเข็ม (เสาเข็ม 2,3,4 ต้น) โรงแรม 7 ชั้น 


รายละเอียดหนังสือ ใใใ


ชื่อผู้แต่ง ดร.อภัย ชาภิรมย์ ศูนย์วิจัยฯ SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา

ISBN : 978-616-590-525-1 

จำนวนหน้า : 176 หน้า

ขนาด : B5

น้ำหนัก : 1.5 กรัม

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : 80 แกรม

เดือนปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 เมษายน 2565


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

หนังสือโปรแกรมออกแบบโครงสร้างด้วย SAFE2020

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

350

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง