การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (Work Shop)

การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มและการปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมโยธา มทส. ร่วมกับ วสท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

รายละเอียดคอร์สเรียนสัมมนา work shop การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากผลสำรวจดิน

 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. (Onsite)

ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

จัดโดย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SIE-CON)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

___________________________________________

 

08.00 น.        ลงทะเบียน

08.40 น.        กล่าวต้อนรับ

                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

08.50 น.        เปิดการสัมมนา

                   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

09.00 น.        เนื้อหาการบรรยาย

                   - อธิบายและแนะนำแต่ละคนทำจริง step by step

- ใช้ข้อมูลดินจริงจากสนาม

- ตารางและ chart ที่จำเป็นต้องใช้

11.30-12.15 น. อธิบายการกรอกแบบฟอร์ม ใหม่ พร้อมกรอกคำแถลงสำหรีบยื่นขอเลื่อนขั้นการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

 

วิทยากร          ดร.ธเนศ วีระศิริ,ศาตราจารย์ ดร. พานิช วุฒิพฤกษ์ , อาจารย์สุวิช ลิ่มทอง  

เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT -University

การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (Work Shop)

Suranaree University of Technology

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง