การเขียนแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up

การเขียนแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up : Learn from Basic (ผู้เริ่มต้น-ระดับกลาง) เป็นโครงการความร่วมมือของ ศูนย์วิจัย SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วม กับ บ้านสเก็ตอัพ

รายละเอียดคอร์สเรียน

การส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

และการพัฒนายกระดับทักษะต่อการทำงาน (Upskill and Reskill)

ผ่านระบบแพลตฟอร์ม (Plat form)

ศูนย์วิจัย SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วม กับ บ้านสเก็ตอัพเกี่ยวกับเรา

Profile

บ้าน Sketchup บ้าน Sketchup

การเขียนแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up

บ้าน Sketchup ที่มีผู้ติดตามการสอนด้าน Sketchup กว่า 2 แสนคน บน Facebook : @sketchup.home

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง