มัดรวม 3 คอร์สดูวิดิโอ ETABS+SAP+SAFE ผ่อน 0%

มัดรวม 3 คอร์สดูวิดิโอ ETABS+SAP+SAFE "Step by Step" เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ทันที "อาคารคอนกรีต-เหล็ก-พื้น-ฐานราก-แรงลม+แรงแผ่นดินไหว"

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

คลิกไอคอน มุมล่างขวา สอบถามเพิ่มเติมได้เลย


มัดรวม 3 คอร์สดูวิดิโอ ETABS+SAP2000+SAFE  

จำนวน 63 ชั่วโมง - บัตรเครดิตผ่อน 0%

"Step by Step" เข้าใจง่ายนำไปออกแบบโครงสร้างได้ทันที

"อาคารคอนกรีต-เหล็ก-พื้น-ฐานราก-แรงลม+แรงแผ่นดินไหว"1.เรื่อง ชุดหนังสือออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ETABS V20 +SAP2000 V23 + SAFE V20

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน  คอร์สเรียนวีดีโอ ดูได้ตลอดไม่จำกัด จำนวน 63 ชั่วโมง

4. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

5. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

6. เนื้อหาโดยสังเขป

         CSI ETABS+SAP+SAFE เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก-ออกแบบพื้น-ฐานราก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ได้ตามมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานสากล ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา แบบสอนปฏิบัติการ Step by Step มาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย อาทิ เทคนิคในการจำลองโครงสร้างแบบต่าง ๆ , เทคนิคการวาดแบบจำลอง , เทคนิคการนำเข้าไฟล์ , การสร้างแบบจำลอง 7 ชั้น , การกำหนดแรงลม-แรงแผ่นดินไหว , การสร้าง Grid Line และอื่น ๆ กว่า 45 Work Shop

7.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI ETABS , SAP2000, SAFE , File work shop ประกอบการเรียน

8.การบริการสายด่วนทางเทคนิค บริการเจ้าหน้าทีให้คำแนะนำด้านเทคนิคของโปรแกรม

9.เนื้อหา และรายละเอียดของ คอร์ส คลิกดูในหน้าต่างของ เนื้อหาที่สอน จะแสดงวีดีโอสอนทั้งหมด , เอกสารประกอบการสอน , File ประกอบการสอนเกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

มัดรวม 3 คอร์สดูวิดิโอ ETABS+SAP+SAFE ผ่อน 0%

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

4,500

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง