เทคนิคการจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างด้วย CSI ETABS

กำลังจัดเตรียม Video Upload เร็ว ๆ นี้

รายละเอียดคอร์สเรียน

เทคนิคการจำลองและการวิเคราะห์โครงสร้าง ด้วย CSI ETABS

เป็นคอร์ด Online ที่รวบรวมเทคนิคการใช้เครื่องมือการจำลองโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS และการนำไปเยี่ยม

สถานที่ก่อสร้างจริง มาถ่ายทอดเป็นคลิปวีดีโอ สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนที่สนใจได้เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้าในยุค

Online ผู้สอนหวังว่าคอร์ดดังกล่าวคงจะช่วยแนะนำและมีประโยชน์ต่อผู้เข้าเรียนทุกท่าน หรือ ผู้เรียนท่านใดต้องการ

แนะนำหัวข้อที่ต้องการทราบ สามารถเสนอแนะในคอร์ดได้เลย


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

เทคนิคการจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างด้วย CSI ETABS

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง