การใช้งานโปรแกรม Revit 2023 งานสถาปัตยกรรม (AR)

เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานสถาปัตย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้าง

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาในคอร์ด การใช้โปรแกรม Revit 2023 งานสถาปัตยกรรม (AR)


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานสถาปัตยกรรม

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ

เบื้องต้น – ปานกลาง


ข้อกำหนดและมาตรฐานในการจัดทำโมเดลอาคาร

- การศึกษามาตรฐานการทำงาน BIM ของโครงการ ( BEP )

- รูปแบบของโมเดลงานสถาปัตย์สำหรับงานอาคารขนาดใหญ่

-  การตรวจสอบมาตรฐานความละเอียดของโมเดลงานสถาปัตย์


การเริ่มต้นสร้างไฟล์สำหรับโมเดลงานงานสถาปัตย์อาคาร ( Architectural Project File )

- ภาพรวมหน้าแรกและการตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้น

- การเลือกใช้ Template File สำหรับงานสถาปัตย์


การสร้าง Materials และการตั้งค่าการแสดงผลของ Materials

- การเพิ่ม Materials ใหม่

- การเปิดข้อมูล Material จาก Library

- การกำหนดรายละเอียดของ Material ในส่วนของ Identity Tab


การนำเข้าไฟล์ต่างๆเพื่อนำมาอ้างอิงกับโมเดล (Insert)

- การนำเข้าไฟล์ .Dwg (CAD File) และการจัดการไฟล์ภายในโมเดล

- การนำเข้าไฟล์ภาพ PDF และการจัดการไฟล์ภายในโมเดล


การสร้างโมเดลเสาสำหรับงานสถาปัตย์

- คำสั่งที่ใช้ในการสร้างโมเดลเสางานสถาปัตย์

- การนำเข้า Family ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเสางานสถาปัตย์

-  การสร้างโมเดลเสางานสถาปัตย์ตามรูปแบบที่ต้องการ


การสร้างโมเดลผนังสำหรับงานสถาปัตย์

-  รูปแบบของผนังชนิดต่างๆ

-  การสร้างผนังรูปแบบ Basic Wall

-  การตั้งค่าการ Wrapping ของผนังภายนอกและผนังภายใน

-  การใช้คำสั่ง Modify Vertical Structure เพื่อสร้างผนังในลักษณะพิเศษ


การจัดวางประตูและหน้าต่างในโครงการ

- การวางประตู/หน้าต่างบนผนัง Basic Wall และ Curtain Wall

- การจัดวางประตูและหน้าต่างบนผนังเอียง

-  การเพิ่มชนิด (Type) ของประตู/หน้าต่าง ภายในโครงการ 


สร้างโมเดลพื้น (Floor)

- รูปแบบการสร้างโมเดลพื้นในงานสถาปัตย์อาคาร

- วิธีการสร้างโมเดลพื้น และการเพิ่มชนิดของพื้น

เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

การใช้งานโปรแกรม Revit 2023 งานสถาปัตยกรรม (AR)

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

890

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง