คอร์สวีดีโอ Autodesk Revit งานระบบ MEP อาคาร 4th

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) สำหรับงานระบบประกอบอาคารตั้งแต่ การจัดระเบียบไฟล์ในการทำงาน Revit สำหรับงานอาคาร การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์ของอาคารมาทำระบบ MEP การใช้งานคำสั่งในการสร้างโมเดลงานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า (Electrical) และงานประปาและสุขาภิบาล (Plumbing) รวมทั้งประยุกต์ไปใช้ในการถอดปริมาณงานในอาคาร รวมทั้งการสร้างการจัดทำ Shop Drawing จากโมเดลที่เตรียมมุมมองไว้ ทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ ได้อีกด้วย ทำให้ทางผู้อบรมเข้าใจในวิธีการทำงานในระบบประกอบอาคารใน Revit มากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบและนำไปใช้งานได้จริง

รายละเอียดคอร์สเรียน

1.เรื่อง การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานระบบ MEP อาคาร 4th

2.ผู้สอน ทีมงาน SIECON และ บจก.ซินเนอร์จี้ฯ

3.ลักษณะการสอน  คอร์สเรียนวีดีโอ ดูได้ตลอดไม่จำกัด

4. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

5. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง-สูง

6. เนื้อหาโดยสังเขป

         BIM Work Shop "Precast Concrete building 4 Story" ด้วย การใช้โปรแกรม Revit ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) ตั้งแต่การนำเข้าไฟล์โมเดลสถาปัตย์งานอาคารและไฟล์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาทํางานโครงสร้างอาคาร ศึกษาการเชื่อมโยงค่าพิกัดอาคารระหว่างไฟล์งาน การควบคุมการแสดงผลของโมเดลในไฟล์ งานต่างๆ การใช้งานคำสั่งใบสร้างโมเดลชิ้นส่วนงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การสร้างโมเดลเหล็กเสริมคอนกรีต โมเดลชิ้นงาน Precast Concrete อย่างละเอียดด้วยชุดค่าสั่ง Precast การตัดแบ่งชิ้นส่วนงานระบบ Precast Wall การสร้างรายละเอียดรอยต่อระหว่าง ชิ้นงาน Precast Concrete การสร้างเหล็กเสริมในชิ้นงาน Precast Concrete โดยจะเป็นการศึกษาการใช้งานค่าสั่งที่จะนำไปใช้ในการตั้งแต่ การออกแบบชิ้นงาน Precast Concrete ไปจนถึง จัดทำแบบ Precast Shop Drawing และการถอดปริมาณงาน เพื่อการส่งไปผลิตชิ้นงาน ที่โรงงานได้อย่างถูกต้อง

7.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ Version Student หรือ Trial 30 วัน ประกอบการเรียน

8.การบริการสายด่วนทางเทคนิค บริการเจ้าหน้าทีให้คำแนะนำด้านเทคนิคของโปรแกรม

9.เนื้อหา และรายละเอียดของ คอร์ส คลิกดูในหน้าต่างของ เนื้อหาที่สอน จะแสดงวีดีโอสอนทั้งหมด และไฟล์ประกอบการสอนเกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

คอร์สวีดีโอ Autodesk Revit งานระบบ MEP อาคาร 4th

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

2,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง