การออกแบบเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ด้วยอากาศยานไร้คนขับ DRONE และซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้วย Autodesk Infraworks , Civil 3D

รายละเอียดคอร์สเรียน

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ด้วยอากาศยานไร้คนขับ DRONE และซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้วย Autodesk Infraworks , Civil 3D
เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ด้วยอากาศยานไร้คนขับ DRONE และซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้วย Autodesk Infraworks , Civil 3D

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง