คอร์สอบรม Autodesk Navisworks Freedom Course Online Training

"Autodesk Navisworks Freedom Course Online Training " มุ่งเน้นศึกษาการใช้คำสั่งพื้นฐานหลังจากที่นำโมเดลอาคาร 3 มิติเข้ามาแล้ว ศึกษาการสร้างโมเดลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว Simulation และการสร้าง Time Liner สำหรับทำ Progress งาน รวมไปถึงการใช้คำสั่ง Clash Detection เพื่อตรวจสอบการชนกันของข้อมูล

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาหลัก

มุ่งเน้นศึกษาการใช้คำสั่งพื้นฐานหลังจากที่นำโมเดลอาคาร 3 มิติเข้ามาแล้วศึกษาการสร้างโมเดลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว Simulation และการสร้าง Time Liner สำหรับทำ Progress งานรวมไปถึงการใช้คำสั่ง Clash Detection เพื่อตรวจสอบการชนกันของข้อมูล


 • ภาพรวมของโปรแกรม Autodesk Naviswork
 • การเปิดไฟล์และเพิ่มไฟล์เข้าไปในโปรแกรม Navisworks
 • การจัดการไฟล์ โมเดล 3 มิติด้วยคำสั่ง Save , Refreshing , Publishing
 • การใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง Navisworks
 • วิธีการเลือกใช้โมเดลในคำสั่ง Selection tree และ Selection objects
 • การซ่อนวัตถุและการ Overriding
 • การแสดงรายละเอียดของวัตถุ
 • การวัดระยะและการเคลื่อนย้ายวัตถุ
 • การเลือกวัตถุและการ SET กลุ่มของโมเดล
 • การใช้คำสั่ง View Point
 • การสร้างข้อความและเขียนข้อความบนโมเดล
 • การแสดงภาพเคลื่อนไหวของโมเดล
เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

คอร์สอบรม Autodesk Navisworks Freedom Course Online Training

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง