การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นของอนุญาตก่อสร้าง รุ่น 5

CSI SAP2000 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารทั่วไป หรือ โครงสร้างซับซ้อน , โครงสร้างเหล็ก , สะพานแขวน ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

(เริ่มเรียน 7 มีนาคม - 16 มีนาคม) 

1.เรื่อง การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รุ่น 5

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน  สอนสด และมีบันทึกวีดีโอดูย้อนหลังได้

4.จำนวนชั่วโมงสอน 20 ชั่วโมง

5.เวลาสอน 10 วัน ช่วงเวลาเรียน 19.00-21.00 น.

6. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

7. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

8. เนื้อหาโดยสังเขป

         การเรียนในคอร์ดนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI SAP2000 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารทั่วไป หรือ โครงสร้างซับซ้อน , โครงสร้างเหล็ก , สะพานแขวน ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ จะนำผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมออกมาคำนวณมือ ด้วย Work Sheet ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ พร้อมกับ เทคนิคในการจำลองโครงสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้างเปรียบเทียบกับรายการคำนวณมือ, การกำหนดพฤติกรรมโครงสร้าง, ตัวอย่างการออกแบบต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างหลังคาโค้ง , PEB , อาคาร 3 ชั้น เป็นต้น ที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนสามารถซักถาม-แลกเปลี่ยน กับผู้สอนได้ทันที

9.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI SAP2000 V23 , File work shop ประกอบการเรียน

10.ใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมจากผู้สอน 

เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นของอนุญาตก่อสร้าง รุ่น 5

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

2,990

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง