อบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรม Infraworks และ Civil3d เพื่อสร้าง Model 3มิติ smart City”

Infraworks เป็นโปรแกรมจำลองและออกแบบระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความนิยมในวงกว้างในวงการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทางโยธา โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ำ และระบบการขนส่งสาธารณะ จากการใช้ข้อมูลจริงของพื้นที่ในการสร้างโมเดล 3 มิติที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายนอก

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรื่องอบรม โปรแกรม Infraworks และ Civil3d เพื่อสร้าง Model 3มิติ smart City

วิทยากร นาย วิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์


หลักการ

Infraworks เป็นโปรแกรมจำลองและออกแบบระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความนิยมในวงกว้างในวงการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทางโยธา โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ำ และระบบการขนส่งสาธารณะ จากการใช้ข้อมูลจริงของพื้นที่ในการสร้างโมเดล 3 มิติที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงหรือการออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างและจำลองจากระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และ ข้อมูลการสำรวจเพื่อทำแผนที่ และ ผนวกนำข้อมูลจากซอฟแวร์อื่นๆ ได้ โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดย Autodesk ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำทางด้านออกแบบและการสร้างสรรค์


วัตถุประสงค์


1.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสร้างโมเดล 3 มิติ

1.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

1.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าการใช้งานโปรแกรม Infraworks


กลุ่มเป้าหมาย

วิศวะกรประจำหน่วยงาน อบจ./อบต./เทศบาล และบุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรม Infraworks และ Civil3d เพื่อสร้าง Model 3มิติ smart City”

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง