อบรม การออกแบบและการซ่อมแซมเสา โครงสร้างพิเศษ ด้วยโปรแกรม CSI Col 11

การเรียนในคอร์ดนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI Col 11 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรื่องอบรม การออกแบบและการซ่อมแซมเสา โครงสร้างพิเศษ ด้วยโปรแกรม CSI Col 11


วิทยากร ดร.อภัย ชาภิรมย์ และ คุณพชร แสงเพชร


หลักการ

การเรียนในคอร์ดนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI Col 11 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ได้ตามมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานสากล ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน มาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย เกี่ยวกับการออกแบบเสา และประสอบการการแก้ไขเสา ในงานจริง พร้อม ประยุกต์ใช้การออกแบบเสา ด้วยโปรแกรม CSI Col Version 11


วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม CSI Col 11

1.2 เพื่อเพื่อพูนความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารจากโปรแกรม CSI col 11

1.3 เพื่อเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในสายงานที่เกี่ยวข้อง


กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรประจำหน่วยงาน อบจ./อบต./เทศบาล และบุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

อบรม การออกแบบและการซ่อมแซมเสา โครงสร้างพิเศษ ด้วยโปรแกรม CSI Col 11

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง