คอร์สเรียน เถ้าแก่โรงงานผลิตอิฐมวลเบาแบบยั่งยืน (Cell Crete : LCC)

เป็นรายวิชาที่จะกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ มาใช้ในการจัดทำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรื่อง เถ้าแก่โรงงานผลิตอิฐมวลเบาแบบยั่งยืน (Cell Crete : LCC)

ผู้สอน ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ และ ดร.อภัย ชาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นลักษณะ คอร์สเหมา (1-5 คน) ราคา 15,000 บาท สะดวกจองเวลาเองได้ไม่ต้องรอ+ใบประกาศการอบรม

" เรียนสด Onsite และ ฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "

"เวลาสอน 1 วัน ช่วงเวลาเรียน 08.30-16.00 น." 


เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

คอร์สเรียน เถ้าแก่โรงงานผลิตอิฐมวลเบาแบบยั่งยืน (Cell Crete : LCC)

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

15,000

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง