จับเมาส์สอน Step by Step MODEL บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ETABS

คอร์สที่สอนนำไปประยุกต์ใช้งาน การออกแบบโครงสร้าง 3มิติ แบบ Work Shop ตัวอย่าง "บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ETABS" โดยผู้สอนจะนำผู้เรียน ทำตามที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การขึ้นโมเดล (Model) การใช้เครื่องมือต่าง ๆ(Tool) ในโปรแกรมอย่างละเอียด แบบจับเมาส์สอน พร้อมกับการ วิเคราะห์โครงสร้าง (Analysis) พร้อมทั้งการออกแบบ (Design) เน้นการนำไปใช้งานจริงหรือต่อยอด Step by Step

รายละเอียดคอร์สเรียน

8XLANE จับเมาส์สอน Step by Step "บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ETABS"


คอร์สที่สอนนำไปประยุกต์ใช้งาน การออกแบบโครงสร้าง 3มิติ แบบ Work Shop ตัวอย่าง "บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ETABS" โดยผู้สอนจะนำผู้เรียน ทำตามที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การขึ้นโมเดล (Model) การใช้เครื่องมือต่าง ๆ(Tool) ในโปรแกรมอย่างละเอียด แบบจับเมาส์สอน พร้อมกับการ วิเคราะห์โครงสร้าง (Analysis) พร้อมทั้งการออกแบบ (Design) เน้นการนำไปใช้งานจริงหรือต่อยอด Step by Step  


สอนโดย ดร.อภัย ชาภิรมย์ ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างและการใช้โปรแกรม CSI


Online

1. การสร้างแบบจำลองโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (การวาดคาน-เสา-บันได ชั้น 1-2)

2. การสร้างแบบจำลองโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (การวาดหลังคา,พื้น ชั้น 1-2)

3. การวิเคราะห์โครงสร้าง และการดูค่าสำหรับการออกแบบ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

4. การวิเคราะห์ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และการจัดทำรายการคำนวณ บ้านพักอาศัย 2 ชั้นเกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

จับเมาส์สอน Step by Step MODEL บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ETABS

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

299

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง