561814 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM

การใช้เทคโนโลยี BIM ในกระบวนการออกแบบ งานสถาปัตยกรรม งานคำนวณวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้าง งานออกแบบงานวิศวกรรมระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และ งานท่อ รวมถึงการเขียนแบบ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ในชุดวิชานี้แล้วนักศึกษา


1. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี BIM ในกระบวนการออกแบบงานก่อสร้างได้

2. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี BIM ในกระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้

3. นักศึกษาสามารถคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างได้

4. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมจำลอง แบบ 3 มิติ ในการออกแบบงานวิศวกรรมระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และ งานท่อได้

5. นักศึกษาสามารถเขียนแบบจำลอง 3 มิติได้ 


เนื้อหาของชุดวิชา (72 ชั่วโมง)


1. การใช้เทคโนโลยี BIM ในกระบวนการออกแบบ 12 ชั่วโมง

2. การใช้เทคโนโลยี BIM ในงานสถาปัตยกรรม 12 ชั่วโมง

3. คำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 12 ชั่วโมง

4. งานออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมระบบเครื่องกล 12 ชั่วโมง

5. งานออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า 12 ชั่วโมง

6. งานออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมงานท่อ 12 ชั่วโมง 

เกี่ยวกับเรา

Profile

BIM TECH System Engineering SUT

561814 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

4,800

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง