คอร์สเรียน AutoDesk Revit: Wall

การควบคุมความสูงผนังแบบต่างๆ รวมไปถึงการ Attach กับ element อื่น ที่ขาดไม่ได้คือ ความเข้าใจเรื่อง Wall alignment

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาการสอน

Revit: Wall Height and Attachment

การควบคุมความสูงผนังแบบต่างๆ รวมไปถึงการ Attach กับ element อื่น ที่ขาดไม่ได้คือ ความเข้าใจเรื่อง Wall alignment


Revit: WallStructure

ผนังใน Revit เป็นชิ้นส่วนแบบ Composite layer คือประกอบด้วยชั้นต่างๆของวัสดุหลากหลายชนิด มารวมกัน หากเราต้องการรูปแบบผนังที่มีชั้นวัสดุ ชนิด และความหนาตามต้องการ ก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของมันก่อน


Revit: Wall Sweep / Reveal

การเขียนบัว (Sweep) และการเซาะร่อง (Reveal) บนผนัง ซึ่งสามารถเขียนด้วยเครื่องมือ Sweep / Reveal ได้ หรือปรับแต่งไว้ใน Wall family เลยก็ได้ รวมทั้งการสร้างหน้าตัดของตัวเอง


Revit: Slanted / Tapered Wall and Opening

วิธีการเขียนผนังเอียง 2 ชนิด คือ Slanted และ Tapered และการทำ Opening บนผนังเอียงเหล่านั้น


Revit: Curtain Wall Embedded in Wall

การเขียน Curtain Wall ผนวกเข้ากับผนังอื่นๆ ทั้งแบบตรง (Vertical) และเอียง (Slanted / Tapered)

เกี่ยวกับเรา

Profile

BIM TECH System Engineering SUT

คอร์สเรียน AutoDesk Revit: Wall

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง