คอร์สเรียน AutoDesk Revit Conceptual Mass

รายละเอียดคอร์สเรียน

Revit Conceptual Mass Part 1- Basic

-การสร้างรูปทรงที่แปลกแยกไปจากรูปทรงพื้นฐาน ในกรณีของการสร้าง Mass study สามารถใช้เครื่องมือหลักๆ ได้แก่ Model In-Place และ Conceptual Mass family ใน series นี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง Conceptual Mass กัน โดยเริ่มต้นที่พื้นฐาน และหลักการเบื้องต้นก่อน


Revit Conceptual Mass Part 2- Reference Plane

-Reference Plane เป็นระนาบอ้างอิงในการสร้างชิ้นงานพื้นฐานของ Mass model ซึ่งโดยพื้นฐานจะมี level และ Reference ที่เราสร้างขึ้นเอง สำหรับเป็นที่ยึดเกาะของ model หรือใช้เป็นฐานของโครงร่างในการขึ้นรูปทรงต่างๆด้วย


Revit Conceptual Mass Part 3- Join Geometry / Void Form

-การใช้เครื่องมือ Join Geometry และ Void Form เพื่อการตัดแต่งให้เกิดรูปทรงที่ซับซ้อนโดยง่าย


Revit Conceptual Mass Part 4- Shape on Path

-การขึ้นรูปทรงจาก profile ที่วางตามเส้นทาง (Path) ที่กำหนด


Revit Conceptual Mass Part 5- Surface, Hemi-Sphere, Revolve

-การขึ้นรูปทรงจากในลักษณะอื่นๆ นอกจาก Extrude ได้แก่ Surface, Sphere, Hemi-Sphere และ Revolve


Revit Conceptual Mass Part 6- Manipulate Form

-หลังจากขึ้นรูปทรงมาแล้ว ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการปรับแต่ง model ให้ใช้งานอีกหลายตัว ได้แก่ X-Ray, Add Edge, Add Profile, Dissolve เป็นต้น


Revit Conceptual Mass Part 7- Parametric modeling

-พื้นฐานการควบคุมขนาดของรูปทรงผ่านทางการป้อนตัวเลข หรือที่เรียกว่า Parametric modeling


Revit Conceptual Mass Part 8- Grid Dividing

-การแบ่งระนาบเป็น grid pattern สำหรับใช้เป็น design guide หรือใช้เป็นฐานสำหรับการวาง Curtain panel pattern based เพื่อใช้ในการนำเสนองานเบื้องต้น หรือเป็นรูปทรง 3 มิติจริงๆ ของ panel ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์

เกี่ยวกับเรา

Profile

BIM TECH System Engineering SUT

คอร์สเรียน AutoDesk Revit Conceptual Mass

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง