คอร์สวีดีโอ Autodesk Revit งานสถาปัตยกรรมอาคาร Precast Concrete 4th

BIM Work Shop "Precast Concrete building 4 Story" ด้วย การใช้โปรแกรม Revit เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานสถาปัตย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้างและถอดปริมาณงาน

รายละเอียดคอร์สเรียน

BIM Work Shop "Precast Concrete building 4 Story"


1.เรื่อง การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานสถาปัตย์ อาคารสำเร็จรูปคอนกรีต 4 ชั้น

2.ผู้สอน ทีมงาน SIECON และ บจก.ซินเนอร์จี้ฯ

3.ลักษณะการสอน  คอร์สเรียนวีดีโอ ดูได้ตลอดไม่จำกัด

4. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

5. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง-สูง

6. เนื้อหาโดยสังเขป

         BIM Work Shop "Precast Concrete building 4 Story" ด้วย การใช้โปรแกรม Revit เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานสถาปัตย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้างและถอดปริมาณงาน

7.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ Version Student หรือ Trial 30 วัน ประกอบการเรียน

8.การบริการสายด่วนทางเทคนิค บริการเจ้าหน้าทีให้คำแนะนำด้านเทคนิคของโปรแกรม

9.เนื้อหา และรายละเอียดของ คอร์ส คลิกดูในหน้าต่างของ เนื้อหาที่สอน จะแสดงวีดีโอสอนทั้งหมด และไฟล์ประกอบการสอน


เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

คอร์สวีดีโอ Autodesk Revit งานสถาปัตยกรรมอาคาร Precast Concrete 4th

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

2,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง