การออกแบบโครงสร้างและจัดทำรายการคำนวณด้วยวิธี SDM ด้วย โปรแกรม ETABS

การเรียนในคอร์ดนี้ เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก จากมีการประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที ่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ 2566 พร้อมกับการออกแบบด้วยวิธี SDM ผู้ออกแบบและคำนวณ ต้องมีความรู้เข้าใจในกฎหมายดังกล่าว "เรียนสดออนไลน์"

เริ่ม : 20 พฤศจิกายน 2023 ถึง 30 ตุลาคม 2023

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรื่อง การออกแบบโครงสร้างและจัดทำรายการคำนวณด้วยวิธี SDM เพื่อขออนุญาตตามกฎกระทรวง พ.ศ.2566 (ล่าสุด) ด้วย โปรแกรม ETABS สำหรับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

"เรียนสดออนไลน์"


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

การออกแบบโครงสร้างและจัดทำรายการคำนวณด้วยวิธี SDM ด้วย โปรแกรม ETABS

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

1,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง